Copyright 2009 By Wijkvereniging "de Strangen"
Designed by A.de Jong
Email: info@wijk-destrangen.nl
Hoe het begonnen is....

In oktober 1971 (het jaar dat het eerste emailbericht via een computernetwerk werd verstuurd, tevens het jaar dat de eerste floppydisk ontwikkeld werd) zo'n 46 jaar geleden, is de wijkvereniging ontstaan, in het begin slechts als 1 straat, later volgden al gauw meerdere straten. Men zag het nut van de wijkvereniging al snel in, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een wijkvereniging met meer dan 225 leden.
Ook is in die tijd begonnen met de aanleg van speeltuinen, eerst vier later terug gebracht tot drie, deze speeltuinen zijn aangelegd op grond van de gemeente Ommen. Het geld voor deze speeltuinen werd in die tijd door onder andere de leden en en de diverse inzamel acties waaronder oud papier bijeen gebracht. Daarnaast werden en worden er tal van andere activiteiten door de wijkvereniging georganiseerd. Meer informatie op het tabblad activiteiten.
[Home][Het begin][Speeltuinen][Activiteiten][Oud papier][Diversen][Contact]