AED binnen de Wijk.

In Ommen zijn 40 AEDís geplaatst, waarvan 3 binnen de wijk de Strangen, en wel in de Pinksterbloemstraat de Violenstraat en de Windestraat, de desbetreffende objecten zijn te herkennen aan het volgende embleem.                 Vrijwilligers die een AED instructie gehad hebben, kunnen zich nog steeds aanmelden                 bij Henk Dijk, tel. 0622607700 of via de mail knv-ehbo-ommen@orange.nl. het is in ieders belang dat u zich zo spoedig mogelijk opgeeft.
Copyright 2009 By Wijkvereniging "de Strangen"
Designed by A.de Jong
Email: info@wijk-destrangen.nl
De Strangen* ligt in de recreatie gemeente Ommen en bestaat zo'n 44 jaar. Daarmee is "de Strangen" een wat oudere wijk binnen de gemeente Ommen.                             
*De naam "de Strangen" heeft verschillende verklaringen, de meest waarschijnlijke is opgemeten gronden dit mede omdat in een akkoord van alimentatie op 20 juli 1719 wordt genoemd een mudde stuck saaijlant in de strange van de Ommer Esch. Ook wordt de naam "de Strangen"waarschijnlijk onjuist genoemd, de oude naam is "de Strange", deze werd weer onderverdeeld in de Grote Strange, de Bree Strange, de Zuid Strange en de Scherpe Strange.

**Galgengraven was in het verleden een waterleiding die de grens vormde tussen Arrien en Ommen, deze naam is zeer waarschijnlijk afgeleid van de naam Galgen belt, in historische boeken is te lezen dat in 1493 er nog een moordenaar werd opgehangen en daarna op een rad werd gelegd. Het bruggetje over de Galgen graven noemde men in die tijd het schater brugje, en het daarbij liggende bos het Schater bos. Als de veroordeelde het overleefde dan schaterde hij/zij het uit.

Stratenvertegenwoordigers
Ook zijn wij ivm oa ziekte dringend op zoek naar 1nieuwe stratenvertegen-woordigers voor de omgeving van de Pinksterbloemstraat.
Ook hiervoor geldt mail je gegevens en we nemen contact met je op


Contact
De contact pagina is met een WW  beveiligd. Deze staan op het MB wat u regelmatig in de bus krijgt
Oud Papier

Maandag 10 November 2014 tot Zaterdag 15 November 2014 staan de containers weer klaar om gevuld te worden. De daarop volgende keer is Maandag 15 dec tot Zaterdag 20 dec 2014


[Home][Het begin][Speeltuinen][Activiteiten][Oud papier][Diversen][Contact]
Verloren,  Een sleutelbos met een aantal sleutels, mogelijk verloren tussen de strangeweg en de Elzenstraat, heb je die gevonden breng hem dan naar de herikstraat 12, zij zullen zorgen dat de rechtmatige eigenaar de sleutels terug krijgt