AED binnen de Wijk.

In Ommen zijn 40 AEDís geplaatst, waarvan 3 binnen de wijk de Strangen, en wel in de Pinksterbloemstraat de Violenstraat en de Windestraat, de desbetreffende objecten zijn te herkennen aan het volgende embleem.                 Vrijwilligers die een AED instructie gehad hebben, kunnen zich nog steeds aanmelden bij via de mail knv-ehbo-ommen@orange.nl. het is in ieders belang dat u zich zo spoedig mogelijk opgeeft.
Copyright 2009 By Wijkvereniging "de Strangen"
Designed by A.de Jong
Email: info@wijk-destrangen.nl
De Strangen* ligt in de recreatie gemeente Ommen en bestaat zo'n 48 jaar. Daarmee is "de Strangen" een wat oudere wijk binnen de gemeente Ommen.                             
*De naam "de Strangen" heeft verschillende verklaringen, de meest waarschijnlijke is opgemeten gronden dit mede omdat in een akkoord van alimentatie op 20 juli 1719 wordt genoemd een mudde stuck saaijlant in de strange van de Ommer Esch. Ook wordt de naam "de Strangen" waarschijnlijk onjuist genoemd, de oude naam is "de Strange", deze werd weer onderverdeeld in de Grote Strange, de Bree Strange, de Zuid Strange en de Scherpe Strange.

**Galgengraven was in het verleden een waterleiding die de grens vormde tussen Arrien en Ommen, deze naam is zeer waarschijnlijk afgeleid van de naam Galgen belt, in historische boeken is te lezen dat in 1493 er nog een moordenaar werd opgehangen en daarna op een rad werd gelegd. Het bruggetje over de Galgen graven noemde men in die tijd het schater brugje, en het daarbij liggende bos het Schater bos. Als de veroordeelde het overleefde dan schaterde hij/zij het uit.
Contact
De contact pagina is met een WW  beveiligd. Deze staan op het MB wat u regelmatig in de bus krijgt
Bingo

11 April is het weer bingo tijd, De Bree zal vanaf 19.15 uur weer open zijn voor een gezellige avond Bingo, ook nu hebben we weer leuke prijzen gevonden, kom er bij.
[Home][Het begin][Speeltuinen][Activiteiten][Oud papier][Diversen][Contact]
Wattsapp groep DeStrangen Alert

Klik hier wat de reden en doelstelling is van deze groep
Tijdens de laatste 2 keer Bingo hebben we het gehad over het vervolg van de Bree, wat we eventueel kunnen en willen organiseren vanwege de inkomsten die we nodig hebben om de huur van de Bree nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen. We zijn het er wel over eens dat, nu we eindelijk een eigen lokaal hebben, we moeten proberen om de Bree aan te houden, alleen zonder uw hulp gaat het ons niet lukken.
via de volgende link vind u een mogelijkheid om een aantal activiteiten aan te vinken waarvan u vind dat het leuk zou zijn om te organiseren, zodat wij mogelijk al in April een eerste activiteit kunnen gaan realiseren. Doet u ook mee????