Copyright 2009 By Wijkvereniging "de Strangen"
Designed by A.de Jong
Email: info@wijk-destrangen.nl
[Home][Het begin][Speeltuinen][Activiteiten][Oud papier][Diversen][Contact]
Speeltuinen en hun beheer

Wij hebben het beheer over drie speeltuinen binnen onze wijk, te weten op de hoek van de Meidoornstraat / Windestraat, tussen de Korenbloemstraat en de Koekoeksbloemstraat en bij de Pinksterbloemstraat.

Al deze speeltuinen zijn begin 2000  aan de Europese normen aangepast, deze aanpassing heeft tot gevolg gehad dat een groot deel van de toestellen vervangen moesten worden, omdat ze niet meer aan de eisen voldeden.

De speeltuinen zijn door de firma Eibe uit Zoetermeer ontworpen en ingericht. Mede dankzij de steun van de Rabobank, de Woningstichting de Veste en de Gemeente Ommen, die allen een groot deel van de kosten hebben gesponsord, hebben wij de speeltuinen kunnen realiseren.

Uiteraard is het hiermee niet gedaan, want de speeltuinen worden elk jaar gecontroleerd
door een bedrijf, die eventuele gebreken en tekortkomingen met de gemeente en de wijk-
vereniging bespreekt, waarna wij de reparaties uitvoeren of laten uitvoeren.


Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen wij als wijkvereniging de speeltuinen onderhouden,
wel kunnen wij altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, wilt u een keertje meehelpen om de
speeltuinen weer netjes te krijgen? Stuurt u dan even een mail. Of geeft u op via het tab-
blad Contact.


Elk jaar proberen we een aantal Attributen die verouderd zijn of defect zijn te vervangen of te laten repareren, dit is mogelijk omdat wij van de gemeente jaarlijkse een bedrag aan subsidie krijgen
Korenbloemstraat
Windestraat
Pinksterbloemstraat
Klik op 1 van onderstaande buttons om naar de foto site te gaan