Copyright 2009 By Wijkvereniging "de Strangen"
Designed by A.de Jong
Email: info@wijk-destrangen.nl
WattsApp Groep DestrangenAlert

Het toenemende aantal (woning)inbraken in de buurt en/of vernielingen zorgt voor onrust in de buurt. Een mogelijke oplossing hiervoor is het vergroten van de sociale controle. Dit kan door het opzetten van een groepsgesprek op WhatsApp. Hiermee kan eenvoudig een bericht of foto naar meerdere personen gestuurd worden. Doordat verdachte situaties via deze netwerken gesignaleerd worden kan het aantal inbraken en vernielingen fors dalen. Dit is in andere plaatsen al een groot succes gebleken.


Met een dergelijk groepsgesprek willen we de sociale controle in de wijk vergroten en zal de mogelijkheid voor inbrekers om ongezien hun slag te slaan, een stuk kleiner worden. Eventuele verdachte situaties kunnen eenvoudig en snel aan de buurtbewoners (met wijkagent) doorgegeven worden. Ook kan hierbij eenvoudig een foto meegestuurd worden. Het beoogde resultaat zal zijn dat het aantal inbraken en/of vernielingen af neemt, doordat meerdere buurten een groepsgesprek opzetten. Inbrekers zullen hun activiteiten daardoor verplaatsen naar wijken waar geen groepsgesprekken zijn.

Wie kunnen er allemaal mee doen?
De beheerder van het groepsgesprek of chat (kan een buurtbewoner zijn);
de buurtbewoners;
de wijkagent / politie;


Voor het opzetten van een Wattsapp groepsgesprek met de buurt willen we het volgende proberen te realiseren, Allereerst zal de beheerder in de buurt inventariseren welke buurtbewoners aan het initiatief meedoen. (is reeds gebeurt).
Er is behoefte aan dit initiatief, er vind vanaf nu een verdere samenwerking plaats met de bestaande whatsappgroep, de wijkvereniging heeft speciaal hiervoor emailadres geopend, waar de gegevens op binnen komen, vanwaaruit de groep verder zal worden doorontwikkeld. Op de site van de wijkvereniging is een speciale pagina geplaatst waar de gegevens kunnen worden ingevuld. Daarbij zullen een aantal gegevens worden gevraagt die van toepassing zijn voor het goed kunnen organiseren van de groep(en), momenteel is er 1 groep operationeel maar het kan maar zo zijn dat dit er meerdere gaan worden (maximaal 100 per groep).
Alle buurtbewoners, welke deelnemen aan het gesprek, kunnen berichten, foto’s en reacties plaatsen. Deze zullen naar alle deelnemers gestuurd worden. Enkel de beheerder kan nieuwe deelnemers toevoegen.
Wil jij ook meehelpen om de wijk veiliger te maken en te houden? meld je dan zo snel mogelijk aan

Lees eerst even de regels door hier te klikken
                  
[Home][Het begin][Speeltuinen][Activiteiten][Oud papier][Diversen][Contact]